Hopp til hovedinnhold
Til startsiden

Søk
                  
Thorøyaveien 21, 3209 Sandefjord Telefon: 33060500 Faks: 33063888 E-post: Send oss en e-post!
  
 

Skip Navigation Links
Startsiden
Nyheter
SertifiseringExpand Sertifisering
Om ASASExpand Om ASAS
For kunderExpand For kunder
Linker
Kontakt oss
ArrangementerTrykk på bildet for å få en beskrivelse av SGS

Sertifisering:

Hva ligger det i sertifisering?

Bakgrunn for sertifisering

 • Myndighetenes krav
   

 • Kundenes krav
   

 • Konkurransefortrinn

Myndighetenes krav

 • Forskrift om utførelse av arbeid.
   

 • §10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring:
  -bro og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
  -tårnkraner
  -mobilkraner
  -portalkraner
  -kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebiltilhenger
  -løfte eller stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen
  -masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW (20,4 hk).
   

 • Opplæringsvirksomhet.        
  -Drives i henhold til planer om sikkerhetsopplæring.
  -Må ha de nødvendige kunnskaper og erfaring.
  -Disponere nødvendige lokaler og utstyr.
  -Registrerer de opplærte i registre med nødvendig konsesjon.
  -Skal være sertifisert.
  Alle de foregående krav skal dokumenteres.
   

 • Straffebestemmelser
  -Bøter eller fengsel inntil 3 måneder.
  -2 år ved grov overtredelse.

Kundens krav

 • Arbeidsgiveren skal sørge for nødvendig opplæring i bruk av arbeidsutstyr.
  -Arbeidstager må ha godkjent opplæring.
  -Arbeidsgiveren skal ha dokumenterte rutiner for bruk av arbeidsutstyr.
  -Arbeidsutstyr kan kun brukes av godkjente brukere.
   

 • Oppdragsgiver kan stille krav til opplæringsvirksomhet.
  -Dokumentasjon på utførelse av opplæringen.
  -Dokumentasjon på at opplæringen blir gitt i henhold til læreplanenen. Dette for å tilfredstille kravene fra kunder og myndigheter. Kort sagt et kvalitetsikringssystem.

Konkurransefortrinn

 • Kvalitetsikringssystem er et bevis på at opplæringen er utført på riktig måte.

 • At hele gjennomføringen av kurset er godt planlagt og gjennomført i henhold til spesifiserte krav.

 • Mulighet for å dokumentere ovenfor en tredje part/oppdragsgiver.

 • Opplæringen er gjennomført av godt kvalifiserte instruktører.

 • Prosedyrer og rutiner beskriver hele opplæringsprosessen.

 •  At kurset er utført med tanken på å sikre kundenes krav, behov og forventninger er en god markedsføringsstrategi.

 • Tegn på seriøsitet og levering av en godt gjennomtenkt tjeneste/produkt.

sidene er utviklet og driftes av DaWa WebSupport © 2015